تاریخچه قیر

پرینت

tarikh


امروزه تلقي مردم از كاربرد قير طبيعي به عنوان يكي از مشتقات مواد نفتي استفاده از آن در پوشش سطح جاده¬ها و يا به عنوان نوعي عايق رطوبتي مي¬باشد و افراد كمي هستند كه مي¬دانند استفاده از توليدات نفتي (قير، آسفالت و غيره) در ناحيه خاور نزديك به دوران پيش از تاريخ مي¬رسد. قير طبيعي ماده¬اي است كه در ايران و بخصوص در جنوب غربي ايران به وفور يافت مي¬شود، و مردم اين ناحيه از دوره نوسنگي به شيوه¬هاي گوناگون همچون اندود كردن ظروف مصرفي، كف و ديوار خانه¬ها و نيز در ساخت ابزارهايي چون داس¬هاي تركيبي و كج بيل¬ها، مهره¬ها و زيورآلات تزئيني، مهره¬هاي مسطح و استوانه¬اي و حتي در امور پزشكي جهت درمان بسياري از امراض عفوني و دردهاي رماتيسمي استفاده مي¬كردند.